Tentang QaManar

QaManar merupakan aplikasi inovasi pembelajaran digital Bahasa Arab yang dapat membantu murid menambah kosa kata dan kemahiran membina ayat dalam bahasa Arab. Aplikasi ini juga mendedahkan murid kepada cara perbualan Bahasa Arab yang betul.

Penyelaras Projek InovasiNurulhana binti Abd Wahab
BA (Hons) Pengajian Islam dan Bahasa Arab, Universiti Al-Azhar, Kaherah
EditorNorliza binti A. Rahim
BA (Hons) Pengajian Islam (Syariah Usuluddin), Universiti Yarmouk, Jordan
IlustrasiSalwani binti 'Atiqullah
BA (Hons) Syariah (Falak Syarie), Universiti Malaya